Ribe

Når 6. klasserne tager på lejrskole til Ribe, er der udover det faglige indhold i fagene geografi, biologi og historie også et vigtigt socialt perspektiv.

De nye elever – de nye klasser – skal integreres på skolen, og dertil er lejrskolen et vigtigt redskab.

Fagligheden indgår i indholdet af turen, hvor der ud over besøgene i Vadehavscentret, Fiskerimuseet i Esbjerg, Historiecentret i Dybbøl også arbejdes i skolestuen hver dag.

Alle stederne bliver vi vist rundt af meget engagerede vejledere, hvis energi og engagement smitter blandt de deltagende elever og lærere.

Efter turen udarbejdes en rapport til dansklæreren, der enten kan være en stil om den største oplevelse, en dagbog, en avis eller lignende.