Regler og aftaler

På Marie Kruses Skole forventer vi et konstruktivt og positivt samarbejde mellem lærere, ledelse, pædagoger, forældre og elever for at skabe et godt og trygt skolemiljø, hvor klassen, den enkelte elev og de ansatte trives.

 • Rygning og Alkohol – hverken rygning eller alkohol er tilladt i skoletiden* og på skolens område.
  I tilfælde af at forbuddet overtrædes, vil forældrene blive kontaktet.
  Alkohol og rygning er heller ikke tilladt på lejrskoler eller til fester e. lign. arrangeret af skolen. Indtagelse af alkohol som optakt til arrangementer på skolen er ikke tilladt. Ej heller ved forældrearrangerede fester e. lign. på skolen.
 • E-cigaretter med eller uden nikotin er ikke tilladt i skoletiden og på skolens område. Ej heller på lejrskoler eller til fester e. lign. arrangeret af skolen.
 • Energidrikke er ikke tilladt i skoletiden eller ifm. skolerelaterede ture ud af huset.
 • Skolens politik om rusmidler og kriminel adfærd
  Elever, der indtager, medbringer, sælger eller tage mod bestillinger af forbudte stoffer på skolen til hverdag eller til arrangementer/fester kan omgående blive bortvist fra skolen, og det fortsatte samarbejde kan ophøre.
  Ligeledes kan elever, der gør sig skyldige i vold, hærværk, tyveri eller overtrædelse af narkotikaloven i eller uden for skolen, bortvises fra skolen, og samarbejdet kan ophøre.
 • Overtrædelse af noget af ovenstående kan betyde hjemsendelse, bortvisning, påtale eller advarsel, hvilket vurderes i det enkelte tilfælde.
 • Rygning og Alkohol for 10. klasserne
  Elever i 10. klasse deltager på lige fod med gymnasiets elever og er derfor underlagt gymnasiets regler –klik her.

* Skoletid er defineret som den tid, hvor man har lektioner inkl. pauser. Skoletid er derfor også frikvarterer, også for 8.-9. kl. der har tilladelse til at forlade skolens område.