Lærerne

Vil du i kontakt med en af lærerne fra grundskolen?
Alle mail-adresser er lærernes initialer + @mks.dk – find initialerne under billede og navn.

Anders Krarup_3158046768
Anders Krarup
(AK)
Hjemkundskab
Allan Kristensen
Allan Kristensen

(ALK)
Hist., reli., samf.,
idræt
Annelise Varming_3158046287
Annelise Varming
(AV)
Eng., fransk,
musik

Bente Barsuund
Bente Barslund

(BBA)
Håndarb.,
billedkunst,
støttelærer
Brian Finseea Larsen_3158046651
Brian F. Larsen
(BF)
Hist., reli., samf.
Bettina Konge_3158046606
Bettina Konge

(BK)
Mat., naturfag
billedkunst, dansk
som andet sprog
Birgitte Kuhlmann_3158046198
Birgitte Kuhlmann

Hansen
(BKU)
Dansk, hist., reli.,
samf.
Camilla Allerup_3158045929
Camilla Nadja

Allerup
(CA)
Dansk,
fransk, læsekrog
Cornelia Cohn Christensen_3158045965
Cornelia Chris-tensen
(CC)
Tysk, billed-
kunst, dansk som
andet sprog
Carsten Elin
Carsten Rømer
Elin
(CE)
Mat., tysk, idræt
Camilla Frost_3158046349
Camilla Kaaber
Frost
(CF)
Bh.kl, reli., AKT
Cathrine Lysdal Andersen
Cathrine Lysdal

Andersen
(CLA)
Mat., fysik/kemi,
Idræt

Christian Skau

Hansen
(CS)
Matematik
Ditte Marie Fehrmann_3158046777
Ditte Marie
Fehrmann
(DMF)
Dansk, reli., dansk
som andet sprog
Didde Stinne Petersen
Didde Stinne
Petersen
(DP)
støttelærer
Eric Præst Nielsen_3158046189
Eric Præst Nielsen
(EPN)
Eng., musik
Frank Foli-Andersen_3158045778
Frank Foli-Andersen

(FF)
Mat., bio.,
idræt, regnekrog
Gitte Petersen_3158045974
Gitte Petersen
(GP)
Bibliotekar
Hanne Bøje_3158045894
Hanne Bøje
(HBØ)
Mat., idræt

Hanne Haugaard
(HH)
Læsekrog
Hanne Vialumsen_3158045830
Hanne Villumsen
(HV)
Dansk, læse-
vejleder
Helle Hansen Skakon_3158046492
Helle Skakon
Hansen
(HEH)
Eng.,dansk,
støttelærer, AKT
Helle Hjort
Helle Hjort
(HJ)
Dansk, idræt
Henrik Thomassen_3158045787
Henrik Juul
Thomassen
(HET)

Mat., idræt
Inken Schultz Christensen _3158045992
Inken Schultz
Christensen
(IC)
Dansk, tysk
Jannie Buch Pedersen Erbs
Jannie Buch

Pedersen
(JP)
Mat.,naturfag,
regnekrog
Joan Trabjerg_3158045983
Joan Trabjerg
(JT)
Hist., reli., samf.
Karina Hoffmeyer_3158046330
Karina Hoffmeyer
(KHO)
Mat., eng.
Karin Voetmann_3158046562
Karin Voetmann
(VO)
Mat., fysik/
kemi, fransk
Billede kommer

Kirsten Beicker
Sørensen
(KS)
Dansk, idræt, dansk
som andet sprog

Kristian MøllerKristian Hovmøller
(KH)
Mat., fysik, tysk
Kristne Brandt Kofoed_3158046624
Kristine Brandt
Kofoed
(KK)
Dansk, tysk
IMG_1383.Kristine Nørgaard (KN)
Kristine Nøregaard
(KN)
Dansk, fransk, eng.,
idræt
Lise Prehn_3158045938
Lise Prehn
(LP)
Støttelærer, regne-
krog
Lisbeth Hesthaven Pultz_3158046599
Lisbeth Pultz
(LPU)
Dansk, idræt, læse-
krog
Louise Zohnesen_3158046303
Louise Zohnesen
(LZ)
Dansk, hist.,
reli., billedkunst
Marianne H.
Marianne
Haarsted
(HAA)
Dansk, bio., dansk
som andet sprog
Marie Schultz-Møller
Marie Shultz-Møller
(MM)
Idræt
Mariann Munch
Mari-Ann Sørensen
(MS)
Bh.kl., AKT

Mette Grewal
(MGR)
Dansk, tysk
Michelle Hansen_3158046571
Michelle Ladager
Hansen
(MH)
Dansk, idræt, læse-
krog
Mikkel Raahede_3158046205
Mikkel Langvad
Raahede (MLR)
Engelsk, musical
Morten Hoppe_3158045741
Morten Hoppe
(MHO)
Mat., fysik, geo.
Morten Fisker Jørgensen
Morten Fisker
Jørgensen (MFJ)
Dansk, engelsk,
idræt
Marie Kruses Skole
Pernille Hoffmeyer
(PHO)
Mat., talenthold

Ronnie Kofoed
(RK)
Mat., idræt
Ryan Harkelv
Ryan Harken (RH)
Mat., fysik, naturfag,
hist., idræt
Susanne Lammert Mürer
Sanne Mürer
(SM)
Bh.kl., idræt
Siff Hansen_3158045698
Siff Hansen
(SHA)
Musik, idræt

Stig Jonsson_3158046839
Stig Jonsson
(SJO)
Mat., geo., idræt
Stine Bengtsson
Stine Bengtsson
(SBE)
Dansk, tysk
Søren Ulrich Larsen
Søren Larsen

(SLA)
Eng.
Tanja Kjær _3158046660
Tanja Kjær
(TK)
Dansk, eng., læse-
krog
Tasja Kjær_3158045812
Tasja Kjær
(TSK)
Dansk, eng., billed-
kunst, læsekrog,
dansk som andet
sprog
Thomas Gammelgaard
Thomas Gammelgaard 
Musiklærer
Tina Nordvig_3158046321
Tina Nordvig
(TN)
Bh.kl., billedkunst
Vibeke Berg_3158046401
Vibeke Berg
(VIB)
Dansk, bio.