Lærerne

Vil du i kontakt med en lærer fra grundskolen?
Alle mailadresser er lærernes initialer + @mks.dk – find initialerne under billede og navn.

Anders Krarup_3158046768
Anders Krarup
(AK)
Hjemkundskab
Allan Kristensen
Allan Kristensen

(ALK)
Hist., reli., samf.,
idræt
Annelise Varming_3158046287
Annelise Varming
(AV)
Eng., fransk,
musik

Ann-Sofie Blicher Bjerregård
Ann-Sofie Bjerregård (ABB) (barsel)
Dansk, hist., reli., musik
Bente Barsuund
Bente Barslund

(BBA)
Håndarb.,
billedkunst,
støttelærer
Bettina Konge_3158046606
Bettina Konge

(BK)
Mat., naturfag
billedkunst, dansk
som andet sprog
Birgitte Kuhlmann_3158046198
Birgitte Kuhlmann

Hansen
(BKU)
Dansk, hist., reli.,
samf.
Camilla Allerup_3158045929
Camilla Nadja

Allerup
(CA)
Dansk,
fransk, læsekrog
Camilla Frost_3158046349
Camilla Kaaber
Frost
(CF)
Bh.kl, reli., AKT
Carsten Elin
Carsten Rømer
Elin
(CE)
Mat., tysk, idræt
Cathrine L. Andersen
Cathrine Lysdal

Andersen
(CLA)
Mat., fysik/kemi,
Idræt

Christian Skau

Hansen
(CS)
Matematik
Cornelia Cohn Christensen
Cornelia 
Christensen
(CC)
Tysk, billed-
kunst, dansk som
andet sprog
Ditte Marie Fehrmann_3158046777
Ditte Marie
Fehrmann
(DMF)
Dansk, reli., dansk
som andet sprog
Didde Stinne Petersen
Didde Stinne
Norlander
(DSN)
støttelærer
Eric Præst Nielsen_3158046189
Eric Præst Nielsen
(EPN)
Eng., musik
Eva Maria Linnemann Hansen
Eva Maria Hansen

(EH)
Bio., naturfag, idræt
Eva Hejlsø (EHE)
Musik, hist., rel., billedkunst, idræt
Gitte Petersen_3158045974
Gitte Petersen
(GP)
Bibliotekar
Hanne Vialumsen_3158045830
Hanne Villumsen
(HV)
Dansk, læse-
vejleder
Helene Skriver Loessl2
Helene Skriver Loessl
(HSL)
Dansk, hist., reli., idræt, musik
Helle Hansen Skakon_3158046492
Helle Skakon
Hansen
(HEH)
Eng.,dansk,
støttelærer, AKT
Helle Ingrid Hjort
Helle Hjort
(HJ)
Dansk, idræt
Henrik Thomassen_3158045787
Henrik Juul
Thomassen
(HET)

Mat., idræt
Inken O. Christensen
Inken O.
Christensen
(IC)
Dansk, tysk
 Jannie Buch Pedersen Erbs
Jannie Buch Erbs
(JP)
Mat.,naturfag,
regnekrog
Jesper Bauer Larsen (JBL)
Eng., hist., rel., samf.
Joan Trabjerg_3158045983
Joan Trabjerg
(JT)
Hist., reli., samf.
Karina Hoffmeyer_3158046330
Karina Hoffmeyer
(KHO)
Mat., eng.
Karin Voetmann_3158046562
Karin Voetmann
(VO)
Mat., fysik/
kemi, fransk
Kirsten Beicker
Sørensen
(KS)
Dansk, idræt, dansk
som andet sprog
Kristian MøllerKristian Hovmøller
(KH)
Mat., fysik, tysk
Kristian-wp
Kristian Hybel
(KHY)
Musik
Kristne Brandt Kofoed_3158046624
Kristine Brandt
Kofoed
(KK)
Dansk, tysk
IMG_1383.Kristine Nørgaard (KN)
Kristine Nøregaard
(KN)
Dansk, fransk, eng.,
idræt
Lise Prehn_3158045938
Lise Prehn  (LP)
Støttelærer, regne-
krog
Lisbeth Hesthaven Pultz_3158046599
Lisbeth Pultz  (LPU)
Dansk, idræt, læse-
krog
Louise R. Zohnesen
Louise Zohnesen
(LZ)
Dansk, hist.,
reli., billedkunst
Marianne Haarsted
Marianne
Haarsted  (HAA)
Dansk, bio., dansk
som andet sprog
Marie Schultz-Møller
Marie Shultz-Møller
(MM)
Idræt
Mariann Munch
Mari-Ann Sørensen
(MS)
Bh.kl., AKT
Mette Grewal
Mette Grewal
(MGR)
Dansk, tysk
Michelle Hansen_3158046571
Michelle Ladager
Hansen  (MH)
Dansk, idræt, læse-
krog
Mikkel Raahede_3158046205
Mikkel Langvad
Raahede (MLR)
Engelsk, musical
Morten Hoppe_3158045741
Morten Hoppe
(MHO)
Mat., fysik, geo.
Morten Fisker Jørgensen
Morten Fisker
Jørgensen  (MFJ)
Dansk, engelsk,
idræt
Nadia Viva Larsen
Nadia Viva Larsen
(NVL)
Dansk, hist., reli., special-undervisning, billedkunst
Pernille Hoffmeyer
(PHO)
Mat., talenthold

Ronnie Kofoed
(RK)
Mat., idræt
Ryan Harkelv
Ryan Harken (RH)
Mat., fysik, naturfag,
hist., idræt
Susanne Lammert Mürer
Sanne Mürer  (SM)
Bh.kl., idræt

Siff Hansen_3158045698
Siff Hansen  (SHA)
Musik, idræt
Signe Thilde Hyldahl Sachse
Signe Thilde Sachse
(SA)
Dansk, eng., idræt
Stig Jonsson_3158046839
Stig Jonsson
(SJO)
Mat., geo., idræt
Søren Ulrich Larsen
Søren Larsen

(SLA)
Engelsk
Tanja Kjær _3158046660
Tanja Kjær  (TK)
Dansk, eng., læse-
krog
Tasja Kjær_3158045812
Tasja Kjær  (TSK)
Dansk, eng., billed-
kunst, læsekrog,
dansk som andetsprog
 Tina Nordvig_3158046321
Tina Nordvig
(TN)
Bh.kl., billedkunst
 Tina Risbjerg Ægidius
Tina Risbjerg Ægidius
(TGI)
Børnehaveklasseleder