Sekretariatet

Karina Møller
Karina Eis

Møller
(KEM)

Grundskole- og
ledelsessekretær kem@mks.dk Tlf: 44346207
Henriette Hjorth
Henriette Hjorth
(HHJ)
Skolesekretær
hhj@mks.dk
Tlf: 44346200