Forventninger og aktiviteter

Hvis du vælger at gå i 10. klasse på Marie Kruses Skole, så er det fordi, du vil:

 • Forberede dig til en gymnasial uddannelse
 • Udvikle gode arbejdsvaner
 • Fagligt opkvalificeres
 • Fordybe dig i de enkelte fag
 • Blive mere moden
 • Blive ansvarlig og selvstændig

 

Vi stiller rammer til rådighed i form af:

 • Kvalificerede linjefagsuddannede lærere
 • Faste retningslinjer
 • Opfølgning på forsømmelser og lignende
 • Opfølgning på, hvorledes den enkelte lever op til de udstukne rammer

 

Vi forventer af dig, at du:

 • Passer din skolegang og møder velforberedt til undervisningen (du kan forvente lektier til hver dag)
 • Går til 10. klasses prøve i alle fem grundfag
 • Har ambitioner om at fortsætte på en gymnasial ungdomsuddannelse

 

Skoleåret vil ud over den almindelige undervisning byde på:

 • UU-vejledning
 • Gymnasiale brobygningsforløb
 • OSO (obligatorisk selvvalgt opgave)

 

Ud over den almindelige undervisning, vil du møde mange andre aktiviteter af faglig karakter, men i høj grad også af social karakter:

 • Introtur
 • Teateraftener
 • Biografture
 • Studierejse til Berlin

 

Vi tænker vores 10. klasse som en del af gymnasiet, mere end at tænke dem som en del af grundskolen, derfor ligger der aktiviteter af både obligatorisk og frivillig karakter i gymnasieregi:

 • Temadage
 • Ugentlige fællessamlinger
 • Elevråd
 • OD-dag
 • Café Kruse
 • Gymnasiefester
 • Mulighed for deltagelse i diverse gymnasieudvalg