Generalforsamling

Generalforsamling 2018

 
Marie Kruses Skole indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 24. april 2018 på skolen. Se invitationen her.

Jf. skolens Fundats afsnit 4.5 skal forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter udsendes inden generalforsamlingen. Forslag ses nedenfor.

Valg til bestyrelsen

 
Der er to pladser i bestyrelsen, som skal besættes for en ny periode.

  • Formand Lena Eichler og bestyrelsesmedlem Jesper Berring-Langberg genopstiller.

Idet der ikke er opstillet yderligere kandidater inden for fristen, bliver der ingen afstemning om bestyrelsespladserne.

Det fremgik af indkaldelsen, at Berit Behbahani ville udtræde af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen. Berit sidder imidlertid sin periode ud og udtræder først af bestyrelsen, når hendes søn går ud af 9. klasse til sommer, hvorefter 1. suppleanten overtager hendes bestyrelsespost pr. 1. august 2018.

Valg af suppleanter

 
Der skal vælges henholdsvis en 1. og en 2. suppleant for forældrerepræsentanterne. Suppleanterne vælges for en etårig periode.

Bestyrelsen har jf. indkaldelse til generalforsamling modtaget følgende kandidater til pladserne som bestyrelsessuppleanter:

Idet der ikke er opstillet yderligere kandidater, bliver der ingen afstemning om suppleanter.
På vegne af bestyrelsen for Marie Kruses Skole

Lena Eichler

Formand
 
Er du interesseret i at vide mere om bestyrelsesarbejdet og de nuværende medlemmer af bestyrelsen, kan du finde svar på det meste i denne folder.

 

Læs referater fra de seneste generalforsamlinger

 
Den 25. april 2017

Den 18. april 2016

Den 23. april 2015

Den 10. april 2014

Den 16. april 2013

Den 11. april 2012,

Den 14. april 2011

Den 20. april 2010