Elevråd

Elevrådets formål er at arbejde for at forbedre elevernes trivsel på skolen og samarbejdet mellem elever, lærere og forældre med tilknytning til skolen.

I elevrådet arbejdes der med at udvikle elevernes opfattelse af demokrati i et samspil med det arbejde, der foregår i klasserne. Intentionen er, at eleverne bliver opmærksomme på og ansvarsbevidste om deres andel i klassernes daglige liv og omgivelser. Derigennem får de mulighed for at være medbestemmende i relevante beslutninger, som har med deres skolegang at gøre.

Elevrådet i hovedskolen består udelukkende af frivillige elever fra 6. – 9. klasse. Hver klasser vælger en elevrådsrepræsentant og en suppleant. Derudover er der tilknyttet en kontaktlærer fra hovedskolen. Alle lærere, specielt klasselærerne, har medansvar for en positiv udvikling af elevrådsarbejdet, bl.a. gennem støtte til de valgte repræsentanter i klasserne.

Elevrådet samler ideer og er en udfarende faktor i skolens liv gennem aktiviteter for den samlede elevgruppe eller større grupper af elever (emnedage, arrangementer, udsmykning, fester m.m.). Det er også elevrådets opgave at arrangere to fester i løbet af skoleåret: Én for 6- 7. klasse i efterårsperioden og én for 8. – 9. klasse i forårsperioden.

Her kan du downloade elevrådets forretningsorden – klik 🙂