Forældreråd

Forældreråd

Hvert år på forældremødet vælges en forældrerepræsentant til skolens forældreråd. Skolen har tre forældreråd – ét for hver afdeling, et Indskolingsråd, et Mellemtrinsråd og et Udskolingsråd.
I hvert forældreråd sidder en forældrerepræsentant fra hver klasse i den pågældende afdeling, en til to lærere og en ledelsesrepræsentant. Der afholdes fire møder årligt i hvert råd. Det sidste møde holder alle tre råd fælles. Ved dette møde deltager skolens bestyrelsesformand og skolens rektor.

Forældrerådene har til opgave at sikre en konstruktiv dialog mellem forældre, personale og skolens ledelse om børnenes forhold. Forældrerådene kan i den forbindelse tage ethvert spørgsmål vedrørende skolens generelle forhold op til drøftelse.