Ind- og udmeldelse

Optagelse på venteliste

Optagelse på Marie Kruses Skole foregår hele året, idet der er venteliste til alle klasser.
Der oprettes hvert år nye 6. klasser og 10. klasser, hvor muligheden for optagelse er størst.

Barnet kan skrives op på venteliste fra den dag, det bliver født. Barnet placeres på ventelisten i den rækkefølge det bliver indskrevet.

Optagelse på skolen sker efter placeringen på ventelisten. Har barnet søskende på skolen, placeres det højt på ventelisten.
Skolen har den suveræne ret til at afgøre, hvem den optager.

Ved ønske om optagelse på venteliste benyttes den elektroniske blanket: Optagelsesblanket – klik her. 

I forbindelse med orientering om informationsaften og eventuel optagelsessamtale benytter skolen sig af forældrenes mail-adresser. Det er forældrene, der er ansvarlige for at kontakte skolen, hvis der er ændringer i disse. Ændringer sendes til Henriette Hjorth på hhj@mks.dk.

Prisen er kr. 500,- for at blive skrevet op.

Procedure ved optagelse af nye elever og prøveperiode – klik her.