Udmeldelse

Ved udmeldelse kontaktes grundskolens ledelse

Lis Lau: 44 34 62 31
Debbie Hamilton: 44 34 62 05
Karina Hoffmeyer: 44 34 62 06

Udmeldelse kan også ske ved skriftlig henvendelse til skolen.
Ved udmeldelse inden den 14. i en måned betales skolepenge til månedens udgang. Ved udmeldelse den 15. eller senere skal der tillige betales skolepenge for den følgende måned.