Nye 0. klasser

Marie Kruses Skole opretter hvert år to nye 0. klasser med klassekvotient på 24 elever.

Børnehaveklassens overordnede formål er at gøre barnet skoleparat. Det betyder i praksis, at 0. klasse er starten på et aktivt skoleliv. Barnet skal i børnehaveklassen tilegne sig viden og færdigheder, så de opnår et godt fundament til det videre skoleforløb. Læs mere på www.uvm.dk (se under børnehaveklassen).

I børnehaveklassen støttes barnet i dets selvstændige udvikling samtidig med, at det skal lære at indgå i et socialt fællesskab. Der arbejdes med at styrke barnets evne til at lytte og modtage information/beskeder samt at fastholde koncentrationen.

På Marie Kruses Skole har elever i 0. klasse 25 ugentlige lektioner. Undervisningen varetages i hver klasse af to uddannede børnehaveklasseledere. Herudover deltager kommende klasselærer i 5 ugentlige lektioner, musiklærer i en ugentliglektion og der er et meget tæt samarbejde med kernepædagogen fra skolens sfo.

For at komme i betragtning til de nye 0. klasser skal eleven skrive op på vores venteliste via hjemmesiden www.mks.dk- klik her.

Ultimo oktober afholdes informationsaften. Herefter tilbydes 48 elever plads i vores børnehaveklasser.

Information om forældrebetaling – klik her