Forældrehenvendelser og klagesager

Skolens ledelse og medarbejdere er gensidigt forpligtet til at optræde på en måde, der fremmer en tillidsfuld og åben samarbejdskultur præget af dialog og respekt. Det gælder i forhold til alle skolens interessenter. Målet er at understøtte et godt arbejdsmiljø for alle skolens ansatte. Det sker gennem opmærksomhed på hensigtsmæssig konflikthåndtering og ved at sikre, at klager behandles med henblik på at finde fremadrettede og konstruktive løsninger på uoverensstemmelser, samarbejdsproblemer og uhensigtsmæssig adfærd.

Retningslinjerne omfatter således både elevers/forældres klager over medarbejdere samt medarbejderes henvendelser med klager over kollegaer.

Endvidere omfatter retningslinjerne også medarbejderes klager over ledelsen.

Retningslinjerne er udarbejdet med henblik på at sikre størst mulig gennemsigtighed i behandlingen af klagesager både i forhold til klager, den påklagede og ledelsen.

Retningslinjerne skal endvidere sikre, at behandlingen af klagesagen håndteres i overensstemmelse med gældende personalejuridiske bestemmelser.

Retningslinjerne omfatter ikke elevklager over eksamensresultater eller afviklingen af eksamen.

Download retningslinjerne her – klik.