Fælles forældremyndighed

Forældresamarbejde i forbindelse med fælles forældremyndighed

Så længe begge barnets forældre har forældremyndighed, er der sjældent problemer. Forældremyndigheden udøves i fællesskab. Det gælder, hvad enten forældrene stadig er gift, eller de er skilt. Det sker ofte, at skolen i den ene eller anden forbindelse kun har kontakt med den ene af barnets forældre. Hvis den anden af barnets forældre ikke har givet udtryk for det modsatte, er skolen i sin fulde ret til at gå ud fra, at den, skolen har kontakt med, handler på vegne af begge forældre. Begge barnets forældre er valgbare og har stemmeret ved valg til skolebestyrelsen.

Begge forældre har rettigheder som forældremyndigheds-indehavere. De træffer deres beslutninger i fællesskab. Skolen er berettiget til at gå ud fra, at forældrene samarbejder om elevens skolegang. Skolen må gå ud fra, at hvad den ene af forældrene får besked om, bliver givet videre til den anden. Skolen har ingen pligt til at orientere forældrene hver for sig. Skolen kan videregive oplysninger om barnet til begge forældre.

Kilde: “Bedre beslutninger i skolen”, 2. udg.

af Per Byrge Sørensen og Steen Dam