Forældrehenvendelser

Forældre er altid velkomne til at henvende sig til den pågældende lærer eller kontoret, hvis der opstår
undren, tvivlsspørgsmål eller problemer.

Læs her om proceduren ved forældrehenvendelser og klager – klik her