Sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel er et fast fokusområde på Marie Kruses Skole. I dag har skolen bl.a. iværksat skolefrokost- og frugtordning.
I frikvartererne har vi “lege-lære-ordning” for de yngste og “åben sal” for de ældre elever.

Vi uddanner hvert år elever fra 6. klasse til trivselpatruljen og har desuden to lærere, der er uddannede konfliktmæglere samt en lærer, der er antimobbe-konsulent.
Klassetrivselsundersøgelser er obligatoriske. Resultaterne af disse bruges i det videre arbejde omkring trivslen i den enkelte klasse. Det gode skole-hjem-samarbejde er en yderst vigtig brik i trivselsarbejdet omkring den enkelte elev.

Styr på Sundheden

I skoleåret 2013/14 blev Marie Kruses Skole udvalgt til at deltage i sundhedsprojektet “Styr på Sundheden”.
Projektet, der er et bindende 4-årigt projekt, er et samarbejde mellem Trygfonden, Dansk Skoleidræt og 20 andre udvalgte skoler i Danmark.

Projektet har primært til hensigt at have fokus på mere bevægelse i undervisningen.

Sundhedspolitik og trivselsplan

Marie Kruses Skole har udarbejdet en sundhedspolitik og en trivselsplan, som kan læses på skolens intranet.