Værdigrundlag

“Ej at synes – men at være”

– et grundprincip for Marie Kruses Skoles værdigrundlag.

Faglighed, fordybelse og samarbejde

Marie Kruses Skole er en skole, der har et højt fagligt niveau i alle fag fra børnehaveklasse til 3.g. Ved faglighed forstås både det, at lære noget om noget og det at lære at lære.

Det høje faglige niveau sikrer vi ved, at eleverne undervises af lærere med særlig faglig og undervisningsmæssig kompetence i de enkelte fag. Lærerne efteruddanner sig løbende og styrker dermed deres faglige og pædagogiske kvalifikationer.

Vi lægger vægt på kernefagligheden, dvs. formidling af kernen – det væsentligste i hvert fag. Der arbejdes på tværs af fag og niveauer, hvor det er relevant.

Fagligheden evalueres løbende

For at styrke fagligheden sørger vi for tid til fordybelse bl.a. ved hjælp af skemastrukturen. Vi tilstræber få, men lange moduler dagligt, og der er perioder, hvor skemaet brydes op, så der på disse skoledage kun undervises i ét fag.

Vi har sikret muligheden for elevernes fordybelse ved at veksle mellem forskellige arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, tværfagligt samarbejde og projektarbejde.

Som privatskole har vi et tæt samarbejde mellem elever, personale, forældre og bestyrelse. Et højt fagligt niveau kræver et godt og velfungerende samarbejde. Lærere og elever arbejder bevidst med forudsætningerne for at indgå i et forpligtende samarbejde i såvel faglige som sociale sammenhænge.

Omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet

På Marie Kruses Skole lægger vi vægt på omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet. Vi skaber grobund for den enkeltes trivsel og udvikling af de faglige, sociale og personlige kompetencer.

Vi arbejder med den enkeltes forståelse for og evne til at indgå i fællesskabet. Det anser vi som udgangspunkt for et godt og frugtbart læringsmiljø.

Klasselæreren sikrer i såvel grundskolen som gymnasiet, sammen med klassens lærerteam, omsorgen for den enkeltes trivsel og udvikling samt styrkelse af sammenholdet.

Gennem elevrådsarbejde og andre elevaktiviteter opøves eleverne i at tage ansvar for fællesskabets interesser.

Udvikling og fornyelse med afsæt i traditioner

Marie Kruses Skole er en skole med mange traditioner, som vi værner om. Gode traditioner giver tryghed og kontinuitet. Vi fornyr og udvikler os i samspil med omverdenen.

Fornyelsen er forankret i traditionen. Vi sætter os mål, der kan omsættes til praksis. I spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse skaber vi den dynamiske skole.

Sådan oplever eleverne skolens værdier

Skolens værdier udmønter sig i den dagligdag, som eleverne i grundskolen oplever og omgås. Gennem interviews med grundskoleelever, fortæller de her selv om Kruses værdier.

Høj faglighed
Jeg har gået her siden 5. klasse, og jeg synes, der er et ret højt fagligt niveau her – også i forhold til den skole, som jeg gik på før […] Her har folk virkelig lyst til at lave noget.

Fællesskab
Da jeg kom hertil, oplevede jeg, at de andre elever var meget åbne og tog rigtig godt imod os – sådan, ”hej, hvad hedder du?” og ”hvor kommer du fra?” – de var bare generelt venlige og glade […] Generelt er det sådan, at folk er venner på tværes af klasserne. Vi har en stor gang, som giver os et godt sted at mødes i pauserne.

Respekt
Der er en helt særlig atmosfære her. Der er meget fokus på, at folk taler ordentligt til hinanden. Fx så bander vi ikke særlig meget her i forhold til min anden skole – eller siger grimme ting […] det føles som om, at lærerne gerne vil hjælpe os med at få en god uddannelse og få os godt igennem livet.

Udvikling
Vi har mange lærere, der kender til nye undervisningsmetoder og kreative undervisningsmetoder, som de bruger i timerne. Dem (lærerne, red) har vi rigtig mange af her på skolen […] jeg er også blevet gladere. Jeg er knap så indelukket mere. Det kan min mor også mærke.

Trivsel
Man er ikke bange for at sige noget her. Der er altid et fag eller to eller tre, som du er god til – noget du går særligt meget op i. Så alle er kloge til nogle af fagene […] Jeg føler, at her er vi alle sammen gode til noget – og så mindre gode til noget andet.

Tradition
Fx er der morgensang. Det er meget hyggeligt. Det er der i de mindre klasser, og det tror jeg ikke, at der er mange andre steder. Så er der Maries Dag, som er sådan en hyttetur for hele skolen, hvor man kommer ud til Dyrehaven. Det er ikke altid man lige lægger mærke til dem (traditionerne, red), men de er der i det små.

Medbestemmelse
Sådan generelt i undervisningen, synes jeg, at vi får indflydelse. Jeg synes i hvert falde, at der er nogle lærer, der er meget åbne overfor at spørge os til råds […] Hvis der er noget, som vi ikke synes virker i undervisningen, så siger vi det til læreren, og så stopper vi med det – eller der bliver skåret ned på det”.