SFO

Kometen

Kometen er Marie Kruses Skoles SFO, som arbejder ud fra MKSs værdigrundlag.
Kometen er et selvstændigt hus på ca. 1000 m2 med flere værksteder, en tumlesal og egen legeplads, hvor børn fra Marie Kruses Skoles 0. – 3. klasser kan boltre sig. Vi er en stor og engageret personalegruppe, som er sammensat af både pædagoger og medhjælpere – og ca. lige mange mænd og kvinder i forskellige aldre.

Kometen kendetegnes ved et tæt samarbejde med skolens lærere, som skaber en helhed og sammenhæng i børnenes hverdag og styrker deres sociale liv. Det er en høj prioritet i Kometen, da vi har særlig fokus på børnenes sociale udvikling.

Til hver klasse tilknyttes en kernepædagog, som har særlig ansvar for netop disse børn, og der vil løbende være aktiviteter, som specielt målretter sig til de forskellige klassetrin.
Det er kernepædagogen, der har den primære kontakt til forældrene. Samarbejdet mellem forældre og Kometen vægtes meget højt.