Ind- og udmelding

Indmeldelse

Indmeldelse i Kometen sker ved henvendelse på Marie Kruses Skole, i forbindelse med bekræftelse på, at barnet optages i børnehaveklasse på Marie Kruses Skole eller benyt den elektroniske optagelsesblanket (link kommer).

Udmeldelse

  • Sker ved henvendelse til afdelingsinspektør Lis Rosenlund Lau – klik her
  • Sker udmeldelsen i løbet af skoleåret, skal der betales for den måned, udmeldelsen finder sted, samt den efterfølgende måned.
  • 3. klasserne bliver automatisk udmeldt af fritidsordningen ved overgang til klub.
  • 3. kl. forældre inviteres hvert år i januar/februar måned til møde i Kometen vedr. klub.
  • Optagelse i klub foregår i et tæt samarbejde med pladsanvisningen i Furesø Kommune.

Forældrebetaling

Pr. 1. januar 2018 betales 1.426 kr. pr. måned i 12 måneder.

Optagelse

  • Marie Kruses Skole tilbyder optagelse af før-skolebørn i skolens fritidsordning 1. maj. Fordelingen af Farum-børn foretages i samarbejde med pladsanvisningen i Furesø Kommune. Fordelingen af børn fra andre kommuner foretages af Marie Kruses Skole.