Lærer/pædagog samarbejdet

Pædagogerne indgår i lærerteamet omkring den enkelte klasse og har hermed et nært samarbejde med lærerne på skolen med det formål at give børnene en tryg og sammenhængende hverdag.
Kernepædagogen og klasselæreren tilrettelægger sammen forløb, som afvikles i løbet af skoleåret. (f. eks. fastelavn, temauger, skolebal og andre ture).

Kernepædagogen deltager  også i undervisningen, i skole/hjem-samtalen og i elevgennemgangen af den enkelte klasse.