Når du starter i Kometen

Om før-skoleordningen

Kometen lægger primært vægt på, at før-skolebørnene får en tryg og rolig start i Kometen. De vil lære hinanden, personalet og Kometen at kende. Børnene udvikler legerelationer, så de når de starter i skole og i Kometen har en følelse af at høre til og kende de mennesker og de fysiske rammer, som de skal til at være en del af.

I før-skoleperioden tilstræber vi at have en struktur og regler, der minder om den kommende skoledag, derved bliver børnene mere skoleparate. I før-skoleperioden har vi løbende et tæt samarbejde med de kommende børnehaveklasse-lærere.

Kometen har et fast personale, der primært tager sig af før-skolebørnene. I maj og juni måned planlægger vi dagligt faste aktiviteter for før-skolebørnene.  Alle får tilsendt første uges program , når tiden nærmer sig.

Før-skoleforløbet bliver blandt forældre, bh.kl.-lærere og pædagoger betragtet som en rigtig god “skolestart”. Den ofte svære overgang fra den trygge børnehave til den nye skole-/fritidshjem foregår her på behagelig vis. Børnene lærer de nye omgivelser, regler, voksne og ikke mindst de nye kammerater at kende i stille og rolige rammer.