Afgangsprøver/karakterer

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde statistiker om grundskolens karakterfordeling og gennemsnitskarakterer og meget mere.

Karakterfordeling – klik her 

Gennemsnitskarakterer – klik her 

Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning af grundskolens 9. klasse fordelt på til-uddannelse. Klik her 

CEPOS/undervisningseffekt

Den nye karakterskala, 7-trinsskalaen. Klik her 

Download bekendtgørelse om prøve- og eksamensregler. Klik her