Dansk som andetsprog

Tosprogede elever er børn, der har kommunikative færdigheder på et andet sprog udover dansk, og som derfor har en dobbelt udfordring, når de skal følge med i den almindelige undervisning.

  • Tosprogede elever tilbydes undervisning i dansk som andetsprog fra børnehaveklassen til 10. klasse. Forældrene giver tilsagn om elevens deltagelse.
  • Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i et samarbejde med elevens øvrige lærere.
  • Eleverne får 2-3 ugentlige lektioners undervisning af en lærer med særlig forudsætning for at undervise i dansk som andetsprog.
  • Forældrene holdes løbende orienteret om elevens undervisning.
  • For elever i indskolingen er der et tilbud om en daglig, intensiv og individuel undervisning i en kortere periode, hvis det skønnes at behovet er der.

Elever, som har haft skolegang i udlandet, fx ved udstationering, eller elever der er blevet adopteret fra udlandet, kan også tilbydes dansk som andet sprog.