Samarbejde med Furesø Ungdomsskole

Fransk som valgfag

Marie Kruses Skole og Furesø Ungdomsskole udbyder fransk som valgfag med 9. klasses afgangsprøve.
Tilbuddet er gratis og til alle 8.klasser i skoleåret 2014/15.