Læseplaner

Læs mere om de forskellige fag i grundskolen i læseplanerne, som beskriver hvilke emner fagene berører og færdigheder, der indlæres.
Forneden har du en liste over grundskolens fag – klik på det fag, som du ønsker at vide mere om.

Billedkunst
Biologi
Børnehaveklasse
Dansk
Engelsk
Fransk
Fysik
Geografi
Historie
Håndarbejde
Idræt
Matematik
Musik
Naturfag
Religion
Samfundsfag
Sløjd
Tysk