Billedkunst

Klik for stort format
billedkunst_0-1

På Marie Kruses Skole er faget billedkunst obligatorisk fra 1.-6- klasse.

I 1. – 3. klasse foregår undervisningen for hele klasser 2 lektioner ugentligt.
I 4. – 6. klasse foregår undervisningen på delehold.
På 4. og 5. årgang: delehold med musik. Faget kan struktureres både som halvårligt fag med 2 ugentlige lektioner eller som helårligt med 2 lektioner hver anden uge.
På 6. årgang: delehold med hjemkundskab. Holdene har 2 lektioner hver anden uge hele året + en ugentlig teoritime for hele klassen.
Billedkunst kan efter 6. kl. udtrækkes som mundtligt årsprøvefag, og der må i løbet af året påregnes afleveringer og lektier i faget.