Børnehaveklasse

Klik for stort format.
børnehaveklassen-1

Børnehaveklassernes overordnede mål er at gøre eleverne skoleparate. Det betyder i praksis, at børnehaveklassen er starten på et aktivt skoleliv. Børnene skal i børnehaveklassen tilegne sig viden og færdigheder, så de opnår et godt fundament til det videre skoleforløb. Se i øvrigt www.uvm.dk (se under børnehaveklassen).

Undervisningsformen er afhængig af arbejdsprocessen, således at der veksles mellem lærerstyrede aktiviteter, gruppearbejde, individuelt arbejde og makkerskab. Vi arbejder endvidere bevidst med at styrke børnenes evne til at lytte og modtage information/beskeder samt at fastholde koncentrationen.

Et udpluk af det faglige indhold
Vi går ud fra, at alle børn ved skolestart kender og kan skrive bogstaverne i eget navn. Der arbejdes i løbet af skoleåret med rim og remser, sammenhængende ord, begreber og overbegreber, antal stavelser i ord m.m. Alfabetet præsenteres i et intensivt forløb, hvor bogstavernes udseende, lyd – og håndfonemerne gennemgås, således at børnene bliver fortrolige med alfabetets bogstaver og lyde. Fra første dag opmuntrer vi børnene til at skrive med ”børneskrift” (man skriver ordene, som de lyder).

Der tegnes meget i bh.-klassen, da det er med til at styrke finmotorikken, som har betydning, når man skal til at skrive tal og bogstaver. Børnene lærer bl.a. at lave ”logbog”, hvor de bl.a. i skrift og tegning udtrykker, hvad de/vi har beskæftiget sig/os med i løbet af dagen, og om de har haft en god skoledag. Det forventes, at børnene i hvert fald får lært tallene 1 – 20 i løbet af skoleåret. Der startes på addition og subtraktion. Der vil også indgå geometri og start på opmåling. Endvidere arbejdes der med former, figurer og begreber som f.eks. flest/færrest, størst/ mindst.
Tests

I starten af skoleåret afvikles bl.a. en sprogscreening og supplerende tests, som er med til at give os et nuanceret billede af den enkeltes udviklingstrin. Omkring januar/februar følger vi op på børnenes faglige udvikling via yderligere tests og LUS ( Læseudviklingsskema).