Dansk

Klik for stort format.
dansk-1

Læseplanen danner grundlag for en helhedspræget undervisning, hvor faglige aktiviteter

og fagligt stof indgår i forskellige kombinationer. Den indeholder en angivelse af de

aktiviteter, som eleverne skal arbejde med, og af undervisningens progression i de fem

danskfaglige forløb.

 

Grundlaget for undervisningen er dels de faglige dimensioners indbyrdes sammenhæng

og deres betydning for elevernes personlige, sociale og kulturelle liv, og dels elevernes

egne og fælles erfaringer, oplevelser, fantasi, tanker, følelser og viden.

Centralt i faget står arbejdet med sprog og litteratur.

 

Hertil tilføjes nedenstående 6 punkter, som er særlige for Marie Kruses Skole:

 

  • Vi introducerer skrå sammenbunden skrift i løbet af 1.kl. og anvender denne som brugsskrift ved udgangen af 3. kl.
  • Vi benytter de latinske betegnelser ved ordklasser og ledsætningsanalyse fra 3. kl.
  • Vi har skriftlige årsprøver fra 4. kl.
  • Vi har mundtlige årsprøver fra 6. kl.
  • Der er afsat tid til individuel/gruppevis feedback i 8.-9. kl.
  • Biblioteksundervisning tilbydes fra 1.-4. kl.