Engelsk

Klik for stort format.
engelsk-1

Engelskundervisningen på Marie Kruses Skole starter i 2. klasse.

Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets kompetencemål for engelsk vægtes den skriftlige dimension højt her på Marie Kruses Skole, såvel i den frie skriftlige udtryksform, som i det konkrete arbejde med grammatik.

Dette er gennem hele skoleforløbet en væsentlig del af engelskundervisningen på Marie Kruses Skole.

Dette arbejde bliver evalueret i 9. kl. ved en skriftlig terminsprøve, som er forberedt i form af minimum 2 skriftlige afleveringer i 8. klasse og 3 skriftlige afleveringer i 9. klasse.

Udveksling:

På 8. klassetrin har vi et obligatorisk udvekslingsprogram med en hollandsk skole, hvor al kommunikation og samvær foregår på engelsk.

En yderligere styrkelse af faget er planlagt fra skoleåret 2016-17, hvor 8. og 9. klassetrin bevilges en ekstra ugentlig time til brug for evaluering og feedback på den enkelte elev.

Til styrkelse af det sproglige arbejde har vi deletimer i engelsk fra 6.-9. klasse en time om ugen.