Håndarbejde

Klik for stort format.
håndværk og design-1_edited-1

På Marie Kruses Skole har eleverne håndarbejde, et halvt år i 4 kl. og et halvt år i 5 kl. Eleverne er delt op så der er 12 elever på hvert hold – blandede piger og drenge.
Håndarbejde er et praktisk æstetisk fag, hvor hovedvægten lægges på det skabende håndværksmæssige arbejde med fremstilling af produkter. Glæden og udfordringen ved at omsætte egne ideer, fordybe sig i teknikker, designprocesser og forvandle tekstile materialer til konkrete produkter er grundlæggende for undervisningen i håndarbejde.

4. klasse
Symaskine kørekort – eleverne bliver fortrolige med symaskinen og vi syr mindre eller større arbejder ved hjælp af forskellige teknikker og materialer, f.eks. krympestof – smelt plast. Vi prøver at strikke. Vi har en hel dag i en vandreuge ,hvor vi har inviteret bedsteforældre til at være med. Vi broderer, både på symaskine og i hånden.

5. klasse
Vi bruger omverdenen som inspirationskilde. Omsætter traditionsrige teknikker og arbejdsmetoder til nutidig trend. Eksempelvis skåle, kurve og tasker i forskellige materialer –f.eks. nylonreb – cykelslange og filte over ballon. Vi har en hel dag i en vandreuge hvor vi vådfilter over ballon.