Idræt

Klik for stort format.
idræt-1

Læseplanen danner grundlag for en helhedspræget undervisning, hvor mange forskellige faglige aktiviteter og et varieret fagligt stof indgår i vekslende kombinationer. Læseplanen tager delvist udgangspunkt i fælles mål hvor kompetencemålene er:

 • Alsidig idrætsudøvelse
 • Idrætskultur og relationer
 • Krop, træning og trivsel

Hensigtsmæssig påklædning og bad hører til dansk idrætstradition og er dermed en naturlig og integreret del af skolens idrætsundervisning. For at tage hensyn til pigernes og drengenes forskellige forudsætninger, men også for at de kan påvirke hinanden positivt, vil undervisningen være såvel kønsintegreret som kønsadskilt. Vi forsøger at tilpasse faget idræt til de enkelte klassetrin og tilstræber en naturlig progression i idrætsundervisningen.  I korte træk beskrevet efterfølgende:

Forløb – 1.-2. Klassetrin

 • grundlæggende motorisk træning
 • Simple idrætslege – inde og ude
 • grundlæggende gymnastiske færdigheder
 • boldbasis og boldspil
 • Enkle rytmiske bevægelser og dans
 • Enkle grundtræningselementer.
 • tilegnelse af evne til samarbejde med fokus på socialisering og accept
 • Opnåelse af forståelse for idrættens mangfoldighed.

Forløb – 3.-5. Klassetrin

Undervisningen omfatter især aktiviteter inden for følgende områder:

 • sammensatte motoriske færdigheder
 • sammensatte gymnastiske færdigheder
 • boldbasis og boldspil
 • rytmiske bevægelser og dans
 • grundtræningselementer, herunder anvendelse af teknologi
 • tilegnelse af grundlæggende tekniske færdigheder
 • tilegnelse af forståelse for og accept af forskelligheder mellem mennesker
 • Tilegnelse af viden om idræt på forskellige måder i forskellige sammenhænge

Eleverne har på 4. klassetrin svømmeundervisning halvdelen af skoleåret, hvor de trænes i de klassiske svømmediscipliner, men hvor fokus også er på tryghed i vandet samt på forbedring af div. udspring fra vipper og skamler.

Forløb – 6.-7. Klassetrin

Undervisningen omfatter især:

 • tekniske færdigheder i løb, spring og kast
 • gymnastikkens tekniske elementer
 • tekniske og taktiske handlemåder i boldbasis og boldspil
 • forskellige tekniske elementer inden for rytmiske bevægelser og dans
 • træningslære – herunder anvendelse af teknologi

Eleverne arbejder med

 • videreudvikling af tekniske færdigheder
 • tilegnelse af viden om fysiske, psykiske og sociale handleformer, samt tilegnelse af viden om idræt i forskellige samfundsmæssige sammenhænge.

Forløb – 8.-9. Klassetrin

Her målrettes undervisningen prøven i idræt.  Indholdet vil være:

 • specifikke tekniske færdigheder i atletikkens discipliner
 • sammensætning og udførelse af gymnastiske elementer
 • specifikke tekniske og taktiske handlemåder i boldbasis og boldspil
 • sammensætning og udførelse af tekniske elementer inden for rytmiske bevægelser og dans.
 • kobling mellem teori og praksis inden for træningslære, herunder anvendelse af teknologi

Eleverne arbejder med:

 • mestring af tekniske færdigheder
 • anvendelse af viden om fysiske, psykiske og sociale handleformer
 • tilegnelse af viden om idræt i forskellige samfundsmæssige og internationale sammenhæng.