Matematik

Klik for stort format.
matematik_0-1

På Marie Kruses Skole undervises der i faget matematik efter de af Undervisningsministeriet fastsatte trinmål.

Elevernes faglige udvikling evalueres løbende i de enkelte klasser. Derudover bliver alle elever på 2.,4. og 6. klassetrin testet i grundlæggende færdigheder og matematikkundskab vha. FG/MG-prøver. Disse prøver er en standardiseret test som belyser elevernes grundlæggende færdigheder i matematik og giver en generel god viden om elevernes standpunkt i forhold til klassetrinnet. Denne evaluerende prøve på klassen bruges dels fremadrettet som et redskab for læreren og dels som status for den enkelte elev – men er ikke en prøve, der kan inddrages i eventuel karaktergivning i øvrigt.

Faglig læsning tilgodeses gennem arbejde med og opmærksomhed på matematikken som internationalt sprog samt matematikbogen som genre, dvs. den multimodale måde en matematikbog er opdelt på med både tekst, billeder, tabeller, faktabokse osv .

En yderligere styrkelse af faget er planlagt fra skoleåret 2016-17, hvor 8. og 9. klassetrin bevilges en ekstra ugentlig time til brug for evaluering og feedback på den enkelte elev.