Musik

Klik for stort format.
musik_0-1

Vigtigst for undervisningen på Marie Kruses skole er, at eleverne lærer at deltage hensigtsmæssigt i et musikalsk fællesskab. Sangdelen understreges på Marie Kruses Skole ved daglig morgensang for 0. – 6. klasse. Repertoiret består af en bred vifte af sange fra den danske sangskat.
Efter skoletid tilbydes hvert år korsang for 2. og 3. klasse. Koret deltager hvert år i en stor Fælleskoncert for alle skolekorene i kommunen. For 4.- 6. klasse er der hvert år tilbud om musical i efterårssemestret. Inden for den skabende del, er det vigtigt at eleven lærer, at man kan eksperimentere med lyd og klang på mangfoldige måder. I arbejdet med musikforståelse lægges hovedvægten på musiklytning i fællesskab. Såvel den obligatoriske som den frivillige undervisning udmunder i en optræden ved den årligt tilbagevendende forårskoncert.

Kompetenceområderne i musik

Efter 2. kl.

Musikudøvelse
Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse. Som tilføjelse til undervisningsministeriets bindende trinmål for musik indføres fra 2. klasse obligatorisk blokfløjteundervisning og i den forbindelse obligatorisk nodelære. Eleven vil derfor kunne spille enkle melodier på blokfløjte med begyndende forståelse for noder.

Musikalsk skaben
Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter.
Eleven kan komponere små melodier fx ved hjælp af blokfløjten.

Musikforståelse
Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik og musikinstrumenter.
Eleven kan udtrykke oplevelse af musik i billeder og bevægelse.

Efter 4. kl.

Musikudøvelse
Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.
Eleven kan spille melodier på blokfløjte efter noder. Omfang: 5 -6 indlærte toner.
Eleven har forståelse for enkel nodelære.

Musikalsk skaben
Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter.
Eleven kan lave små musikstykker fx ved hjælp af blokfløjten.

Musikforståelse
Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik.

Efter 6. kl.

Musikudøvelse
Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse.
Eleven behersker blokfløjte i et omfang på 8 toner og har forståelse for nodelære.
Eleven har kendskab til og erfaring med de instrumenter der indgår i rytmisk sammenspil

Musikalsk skaben
Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk.

Musikforståelse
Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder.

 

Musikundervisningen kan afsluttes efter 6. klasse med en årsprøve i tre dele:
– Sang
– Blokfløjte
– Rytmegengivelse.
– Indgå i sammenspils situation.