Naturfag

Klik for stort format.
Natur_teknologi - januar 2016-1

3.og 4.klasse:

Dyr og mennesker
Anatomi – indre og ydre opbygning (åndedræt, blodkredsløb og tilpasning)

Levevilkår og sundhed
Livsstil egne og andres

Jorden
Sten- dannelse, hovedgrupper
Jords bestanddele

Jorden i rummet
Himmellegemernes indbyrdes bevægelser
Planeternes variation
Solsystemets opbygning
Big bang og tidligere tiders verdensbilleder

Organismer og naturområder
Økosystemer- feltarbejde og fjerne naturområder
Kort
Lokal- og nærområdet
Signaturer
Verdensdele, verdenshave og klimazoner

Vejret
Nedbør, vind og temperatur
Målinger og data
Vejrudsigt – formål og struktur

El og forsyning
Elektriske kredsløb
Spildevand og affald
Hustandens varme- og elforsyning, spildevand og affaldshåndtering

Produktion
Fra ressource til færdigt produkt
Udvikling af teknologi gennem tiden
Sammenhæng mellem behov og udvikling af produkter

5. og 6.klasse:

Kost og motion
Motion
Sundhed og hygiejne

Mennesket
Øret
Øjet
Fordøjelsen

Mennesket og naturen
Naturkatastrofer
Menneskets levevilkår
Pladetektonik
Interessekonflikter

Natur og naturområder
Feltundersøgelser
Karakteristiske naturområder (Vadehavet)
Organismers sammenspil i naturen- fødekæder, fødenet
Cykliske modeller – vandets kredsløb, fotosyntese og respiration, opbygning og nedbrydning af organismer.

Jorden og livets opståen og udvikling
Evolution

Kort og forvandling
Atlas og digitale kort

Lys
Systematiske undersøgelser og egenskaber

Stof
Molekyler og molekyleopbygning
Atomer

Energi
Drivhuseffekt
Vedvarende og ikke vedvarende energikilder
Bæredygtighed