Religion

Klik for stort format.
kristendomskundskab_0-1

På Marie Kruses Skole undervises i religion. Faget er et eksamensudtræksfag. Faget har indholdsmæssigt det samme udgangspunkt, som faget kristendom og tager ligeledes udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål.

Fagformålet er således at:

• Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

• Eleverne skal tilegne sig viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng, samt om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå viden om andre religioner og livsopfattelser.
• Eleverne skal kunne bruge deres faglige kompetencer i forbindelse med personlig stillingtagen, medansvar og handling i et demokratisk samfund.

Det tilstræbes i videst muligt omfang, at den samme lærer underviser klassen i både historie, samfundsfag og religion.