Sløjd

Klik for stort format.
håndværk og design-1_edited-1

Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og
færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling.

Igennem sløjdarbejdet skal eleverne ikke bare udvikle færdigheder i at formgive og
fremstille ting, der har en æstetisk og funktionel værdi, men også blive i stand til at
overskue processen fra idè over planlægning til udførelse.

Elevernes fantasi, glæde ved at skabe, eksperimenterende og vurderende holdning
udvikles gennem fordybelse i den praktiske produktfremstilling for herigennem at styrke
oplevelsen af tillid til egne muligheder.

I sløjd skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder
udvikles som en helhed på alle fagets klassetrin, både i faget sløjd, og når sløjd indgår i
tværgående emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,
gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for
at:

• Udvikle og planlægge arbejdet fra inspiration til færdige produkter
• Kende materialer i vor omverden og de værktøjer og maskiner, der er egnede til
• Bearbejdelse af disse under hensyntagen til arbejdsmiljø
• Forstå historiske og nutidige teknologier og deres indflydelse på personlig, miljø- og
• Samfundsmæssig udvikling
• Udvikle sig og føle glæde ved praktisk, eksperimenterende arbejde