Supplerende undervisning

Der gives supplerende undervisning i dansk (Læsekrog), matematik (Regnekrog) og sprog (Sprogkrogen). Derudover tilbyder MKS ”Supermatematik” til elever med særlige forudsætninger. I løbet af et år får i alt ca. 70 elever undervisning i kortere eller længere perioder.

Undervisningen foregår oftest på små hold. I enkeltstående tilfælde foregår den supplerende undervisning i klassen. Undervisningen er tilrettelagt individuelt for at tilgodese de behov, den enkelte elev har.
Eleverne får hjælp 2-3 timer ugentligt.
Elever bliver henvist til supplerende undervisning enten på grundlag af prøver taget på hele klassen eller efter lærers eller forældres ønske.

Typen af støtte varierer efter alder og behov

I slutningen af børnehaveklassen kan en mindre gruppe børn tilbydes et kursus for at sikre, at de grundlæggende danskfærdigheder er godt på plads inden starten på 1. kl. Varighed: 1 lektion om dagen – i alt ca. 15 lektioner.

    • 1. klasse: I løbet af 1. klasse kan elever tilbydes et intensivt læsekursus (Reading Recovery). Undervisningen foregår som eneundervisning 30 minutter om dagen i ca. 20 uger.
    • 1. – 4. klasse: Undervisning på små hold i læsning og stavning eller matematik. Varighed 2–3 timer om ugen i ½-1 år; dette vurderes individuelt.
    • 5. – 7. klasse: Danskstøtten er ofte organiseret som kortere kurser med hovedvægt på stavning eller faglig læsning. Varighed 2–3 timer om ugen, i alt 40–60 timer.

Supplerende undervisning i matematik og engelsk har en varighed på ½ – 1 år; dette vurderes individuelt.