Specialundervisning

Der gives specialundervisning i dansk (Læsekrog), matematik (Regnekrog) og sprog (Sprogkrogen). Derudover tilbyder MKS ”Supermatematik” til elever med særlige forudsætninger. I løbet af et år får i alt ca. 70 elever undervisning i kortere eller længere perioder.

Undervisningen foregår oftest på små hold. I enkeltstående tilfælde foregår specialundervisningen i klassen. Undervisningen er tilrettelagt individuelt for at tilgodese de behov, den enkelte elev har.
Eleverne får hjælp 2-3 timer ugentligt.
Elever bliver henvist til specialundervisning enten på grundlag af prøver taget på hele klassen eller efter lærers eller forældres ønske.
Eleverne i Læse- og Regnekrogen bliver testet to gange årligt. Disse resultater konfereres med dansk- og matematiklærer, og forældrene bliver informeret om resultatet.

Typen af støtte varierer efter alder og behov

I slutningen af børnehaveklassen kan en mindre gruppe børn tilbydes et kursus for at sikre, at de grundlæggende færdigheder er godt på plads inden starten på 1. kl. Varighed: 1 lektion om dagen – i alt ca. 15 lektioner.

  • 1. klasse: Reading Recovery: I løbet af 1. klasse kan elever tilbydes et intensivt læsekursus. Undervisningen foregår som eneundervisning 30 minutter om dagen i ca. 20 uger.
  • 1. – 4. klasse: Undervisning på små hold i læsning og stavning eller matematik. Varighed 2 – 3 timer om ugen, ½ – 1 år, dette vurderes individuelt.
  • 5. – 7. klasse: Danskstøtten er ofte organiseret som kortere kurser med hovedvægt på stavning eller faglig læsning. Varighed 2 – 3 timer om ugen, i alt 40 – 60 timer.