Vandreuge

Marie Kruses Skole har hvert år to anlagte uger, kaldet vandreuger.
Ugerne er placeret i november og marts, og her møder alle elever fra 8.15 til 13.05.

Faglig fordybelse

Vandreugerne indføres for i perioden at skabe mulighed for større fordybelse i fagområdet samt for at give alle børn og voksne mulighed for at skabe en undervisning/oplevelse, der i den stramme skemastruktur ikke altid er mulighed for. Indholdet i ugerne vil alt efter klasse/klassetrin variere meget, men fasttømret står det, at fagligheden vil stå som et vigtigt parameter for os.

Ligeledes har vi for at bedre på vikarsituationen som følge af lejrskole, projektuger, terminsprøver, praktik, 8. klassernes udveksling etc. valgt, at disse så vidt muligt vil blive lagt i vandreugerne. Dette bevirker, at vi forlods kan tage højde for meget lærerfravær omkring en klasse i forbindelse med denne omlægning af undervisningen, således at klassen indholdsmæssigt kan få en fornuftig uge.

Information til forældrene

Det er vigtigt for os med en ordentlig information til hjemmene, og derfor udfærdiges til forældrene senest en uge før afholdelsen af vandreugen en skrivelse, som redegør for målet for ugen og skemaet for de enkelte dage.

Den første uge falder allerede kort efter skolestart i uge 36, hvor 6. og 9. klasserne skal på lejrskole til henholdsvis Ribe og Viborg.