Forældrebetaling

For skoleåret 2017/18 er forældrebetalingen af skolepenge 1725 kr. pr. måned i 12 måneder.
For skoleåret 2018/19 er forældrebetalingen af skolepenge 1765 kr. pr. måned i 12 måneder.

Afgangsklasser vil også blive opkrævet skolepenge i juli måned.

Startgebyr og indbetaling

Ved optagelse betales et startgebyr svarende til én måneds skolepenge.

Skolepengene forfalder til betaling den 1. i måneden. Indbetaling skal ske via PBS ved tilmelding i forældrenes pengeinstitut.

Ved første opkrævning sender PBS betalingskort, der benyttes til første betaling samt tilmelding.

Skolens PBS-nr er : 02327317 debitor-gruppe : 00001 kundenr er kontonr. som fremgår af opkrævningen. Ved tilmelding til elektronisk opkrævning fremgår PBS-oplysningerne desværre ikke af opkrævningen.

Såfremt betalingen ikke tilmeldes PBS pålægges et gebyr på kr. 100,- pr. faktura.

Ved tilmelding til elektronisk opkrævning fremgår PBS-oplysningerne desværre ikke af opkrævningen.

For 1. og 2. barn betales skolepenge i 12 måneder; for 3. barn betales i 8 måneder (oktober, november, marts og april er betalingsfri). For 4. og følgende børn betales ingen skolepenge.

Skolens administration fastsætter hvilket barn der er betalingsfrit. P.t. er det det barn, hvor der betales færrest skolepenge.