SSP-samarbejdet

SSP – et samarbejde mellem skole, Socialforvaltningen og politiet

SSP-arbejdet drejer sig grundlæggende om børn og unges trivsel. Elevernes trivsel i deres skolegang og børne/ungdomsliv er en grundsten, ikke blot for deres sociale og personlige udvikling, men også i deres faglige arbejde. På den måde kan SSP-arbejdet ses som en naturlig del af skolens arbejde med elevernes personlige, sociale og faglige udvikling. Dette fokus på trivsel skal ses i forhold til at forebygge kriminalitet, risikoadfærd og beslægtede problemstillinger.

SSP udspringer af et samarbejde mellem skole, Socialforvaltning og politi. En sammenhængende indsats, hvor der sker en koordinering mellem praktikerniveauet samt politikerniveauet.

 

3951.jpg

Stine Bengtsson – Mail: sbe@mks.dk
SSP-kontaktlærer på Marie Kruses Skole