SSP på MKS

Oversigt over SSP-samarbejdet på Marie Kruses Skole

5. klasse

  • Trivselsundersøgelse for elever og forældre

6. klasse

  • Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med temadag

7. klasse

  • Årgangsforældremøde med SSP-konsulent Charlie Lywood

8. klasse

  • Årgangsforældremøde, hvis ønsket af forældrene

 

Derudover:

  • Tilbud om konfliktmægling
  • Tilbud om indsats mod risikoadfærd
  • Vejledning af forældre, lærere og elever