UU-vejledning 7- til 10. klasse

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, lærere og UU-vejlederen. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

UU-vejleder Finn Spånbæk træffes på skolen om mandagen mellem 8.15 og 15.00 og har kontor lige over for skolens administration på 1. sal.
Træffes desuden alle hverdage på mobil 7268 4463 eller via mail: finn@uu-sjaelsoe.dk

Vejledning i 7. – 10. klasse

UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som:

 • kollektiv vejledning for alle
 • gruppevejledning
 • individuel vejledning

UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

 • Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse
 • Uddannelse og Job
 • Erhvervspraktik i 9. klasse
 • Brobygning til ungdomsuddannelser i 10. kl. med det sigte, at den unge bliver uddannelsesparat
 • Uddannelsesmessen Scor Fremtiden, Forældrearrangementer, UU-Sjælsøs Uddannelsesaften
 • Information vejledningsportaler som fx evejledning.dk, www.ug.dk www.genvej.nu og uu-sjælsø.dk
 • Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat
 • Uddannelsesplan
 • Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg

På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige og sociale forudsætninger vurderer UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 8. klasse og i forbindelse med ansøgningen til en ungdomsuddannelse i 9/10. klasse. Det sker ud fra elevens uddannelsesønske med udgangspunkt i elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger.

Nærmere herom vil blive oplyst via ForældreIntra.
Ungdommens Uddannelsesvejledning – UU-Sjælsø – er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25. år.
Yderligere informationer findes på uu-sjælsø.dk.