Optagelse på Kruse

Ansøgning om optagelse i 1.g med skolestart i august

Hvis du bestemmer dig for at følge en uddannelse på Kruse, skal du – ligesom på alle andre gymnasier – inden 1. marts udfylde en ansøgning. Det gør du via http://www.optagelse.dk/. Kruses Gymnasium optager alle interesserede elever, så længe der er plads – uanset din faglige baggrund, og hvilken kommune du kommer fra

Hvis du er interesseret i optagelse i gymnasiet på et senere tidspunkt end ved ordinær skolestart, er du altid velkommen til at ringe til os for at høre om der er plads. Du kan kontakte vicerektor Anders Lytzen Lassen eller uddannelseschef Esben Wendt Lorenzen på tlf. 44 34 62 09. Du kan også aftale en besøgsdag.

Kruses Gymnasium er et privat gymnasium med et stort fokus på at videreudvikle og fastholde den høje faglighed og det stærke fællesskab, som vi har på skolen. I skoleåret 2017-18 koster det 1.495 kr. om måneden i 12 måneder at gå på Kruse Klik her, hvis du vil læse mere om forældrebetalingen.

Indmeldelse

Indmeldelsesblanket.

Vil du gerne prøve at have en dag sammen med en 1.g klasse? Kom og besøg os – klik her for flere informationer

Udmeldelse

Ved udmeldelse i løbet af skoleåret skal der betales skolepenge for den måned, som udmeldelsen finder sted i – hvis udmeldelsen sker den 14. eller tidligere. Ved udmeldelse den 15. eller senere skal der tillige betales skolepenge for den følgende måned. Nedenstående udmeldelsesformular er en pdf-formular, som du kan udfylde på skærmen og printe ud bagefter. Bemærk at informationerne, du taster ind, IKKE bliver gemt. Den udfyldte formular med underskrift indsendes til eller afleveres på skolen. Udmeldelsesblanket