Friplads

Skolen får tildelt midler fra centralt hold til fripladser.

For at disse midler kan blive fordelt til de mest trængende forældre/elever, kan der ansøges om friplads gennem skolens administration. Der er mulighed for at søge tilskud til skolepenge under følgende forudsætninger:

  • Der skal normalt være tale om, at barnet, der ansøges for, har gået på skolen i et skoleår eller mere
  • Tilskuddet vil som udgangspunkt blive tildelt husstande, hvor den personlige indkomst for forsørgerne er på ca. kr. 275.000-300.000 eller derunder afhængig af antallet af hjemmeboende børn.
  • I forbindelse med en pludseligt opstået social situation i familien i løbet af skoleåret, der kan nødvendiggøre tilskud. Det kan dreje som om pludselig sygdom, død, arbejdsløshed, skilsmisse eller andet.
  • For gymnasieelever over 18 år gælder, at de skal modtage stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte (SU) for at være berettigede.

Formular til at ansøge om friplads for elever under 18 år

Ansøgningsskemaer kan udleveres ved henvendelse til skolens kontor eller downloades her .
Formularen er en pdf-formulat, som skal printes ud og udfyldes i hånden.

Ansøgningsfrist for gymnasiets elever under 18 år (pr. 1. august) er 1. september.
Ved en pludselig opstået social situation er der ingen ansøgningsfrist.
Ansøgningen kan afleveres på skolens kontor eller fremsendes til administrationen sammen med det dokumentationsmateriale, der er anført på ansøgningsskemaet.

Friplads for elever over 18 år

For elever over 18 år tildeler skolen fripladser baseret på SU-lister pr. april og oktober. Det er derfor ikke nødvendigt at ansøge.
Hel eller delvis friplads tildeles elever der får 90 % eller mere af maksimal SU.