Elevråd

Elevråd

Hvem er vi?

Elevrådet på Kruses Gymnasium ledes til daglig af elevrådsformændene Jacob Nedergaard 3.e og Emily Reither 3.s ud fra elevrådets vedtægter.
Vedtægterne kan ses her her.
Desuden består elevrådet af to eller flere dedikerede repræsentanter fra hver af gymnasieklasserne og 0.g.

Hvad laver Elevrådet?

Elevrådet er engageret i en række udvalg for at søge den bedst mulige indflydelse til fordel for skolens elever. Blandt andet er vi repræsenteret i Kontaktudvalget, hvor der foregår en konstruktiv dialog mellem ledelsen, lærerne og skolens øvrige elevudvalg. Elevrådet er også ansvarlig for at sammensætte middagssamlingsudvalget.

I skolens bestyrelse sidder formændene med og sikrer, at eleverne altid er involveret, når der tages beslutninger – uanset på hvilket niveau. Og vi bliver lyttet til – eleverne ved trods alt bedst, hvordan det er at være gymnasieelev.

Elevrådets medlemmer mødes typisk en gang om måneden. I starten af skoleåret fastlægges målsætninger for elevrådets arbejde. På møderne har klasserepræsentanterne såvel som formændene mulighed for at bringe konstruktive forslag til forbedringer af skolen. Møderne ledes af formændene, som også planlægger dagsordenen samt tidspunktet.

Kruses Gymnasium er en del af interesseorganisationen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, også kendt som DGS. Her varetages elevernes interesser på et nationalt plan.

Kontakt os

Alle er naturligvis velkomne til at kontakte elevrådet, hvad enten det drejer sig om generelle spørgsmål til elevrådet som udvalg, dets arbejde eller noget helt tredje 🙂

Dette kan ske enten på e-mail:

jacob.nedergaard32@gmail.com eller emily.reither@gmail.com

Pr. brev:

Marie Kruses Skole
Att.: Gymnasiets Elevråd
Stavnsholtvej 29-31
3520 Farum

eller på telefon

Mandag til fredag, 16:00 – 21:00

  • Jacob Nedergaard: 24 43 75 13
  • Emily Reither: 29 88 27 07

Skolen kan desuden kontaktes i skoletiden på telefon: 44 34 62 00

De bedste hilsner
Kruses Elevråd 17’-18’