Miljøudvalget

miljø
Miljøudvalget på Marie Kruses Skole arbejder for at højne skolens bæredygtighed.

Vi fokuserer primært på den miljømæssige bæredygtighed og kun sekundært på den økonomiske og sociale bæredygtighed.
Et af vore indsatsområder er skolens kantine og dens brugere, hvor vi dels ønsker at øge salget af vegetarretter, dels vil vi arbejde for mindre madspild hos brugerne, og vi vil undersøge, om det kan løbe rundt økonomisk at købe flere økologiske produkter.

Vi vil desuden arbejde på et nedsat ressourcespild mht. både vand, strøm og papirforbrug, hvilket bl.a. skal opnås gennem nudging og information.

Endelig vil vi arbejde på at få implementeret bæredygtighed som en del af de enkelte fag samt i fællsfaglige forløb som fx AT og innovation.

Vi arbejder bl.a. efter de miljømæssige krav til bæredygtige skoler, som Friluftsrådet har beskrevet i deres “Grønt flag”-kampagne.