Læsevejledning

Hvis du har læse-, stave- eller skriveproblemer, kan du få hjælp hos skolens læsevejleder.

Alle 1.g’ere vil blive screenet inden efterårsferien. Hvis der er behov for at følge op med ekstratræning (enten i hold eller alene), vil det blive tilbudt, bl.a. via et ressource-rum, hvor eleverne kan arbejde med de problematikker, hver enkelt måtte have. Der vil desuden være undervisning i læsestrategier i alle 1.g-klasser.

Elever, som på skrift har vanskeligt ved at formulere sig korrekt og uden misforståelser, kan i nogle tilfælde tilbydes hjælp med at få opgaverne gennemarbejdet sprogligt, før de afleveres til læreren. Dette aftales med faglæreren.

Dysleksi (ordblindhed): Det er forskelligt, om elever, der begynder i gymnasiet, er blevet testet for dysleksi i grundskolen, også selvom der måske har været mistanke herom. Elever med en ikke opdaget dysleksi kan fx mundtligt klare sig fint, men alligevel vise sig at have udfordringer med læsning, stavning eller skrivning. For dem er det ofte en stor lettelse at finde ud af, hvorfra problemerne stammer. Opdager vi elever med dysleksi, vil der være tilbud om en særligt tilrettelagt træning, ekstra tid til eksamen, og der vil desuden være mulighed for at søge om kompenserende hjælpemidler. En målrettet indsats kan gøre disse elevers gymnasietid – og senere studietid – meget nemmere.

Ann-Kristin Nielsen (AKN) er læsevejleder.

Træffes pr. mail: akn@mks.dk eller mobil 31775037 (eller via Lectio)