Matematikvejledning

Kruses gymnasium tilbyder specialiseret faglig vejledning i matematik til elever med særlige behov i matematik som supplement til den almindelige undervisning og lektiecafeer. Alle 1g´ere screenes tidligt i forløbet. Faglæreren bruger resultaterne til dels at lægge niveauet for undervisningen i klassen og til dels at finde elever med behov for yderligere hjælp til de matematiske grundbegreber og regnefærdigheder.

Disse elever tilbydes et intensivt forløb med faglig vejledning af vores matematikvejleder, Jørgen Ebbesen. Alle elever kan i øvrigt kontakte Matematikvejledningen – frivilligt eller på opfordring af en faglærer.

Jørgen Ebbesen kan kontaktes via Ludus eller på mail je@mks.dk.

Alle elever, der har svært ved matematik, opfordres i øvrigt til at benytte vores lektiecafe i matematik, som altid bemandes med faglærere.