Matematik på Kruse

Kruses gymnasium tilbyder lektiecafé, som supplement til den almindelige undervisning. Alle elever, der har svært ved matematik, opfordres til at benytte vores lektiecafe i matematik, som holdes én gang om ugen og altid bemandes med faglærere.

Alle 1g´ere screenes midt i grundforløbet og faglæreren bruger resultaterne til at lægge niveauet for undervisningen i klassen.  Faglæreren vil på baggrund af resultaterne fra screeningerne kunne vejlede eleverne til at vælge en studieretning med matematik på B-niveau eller på A-niveau.

Der afholdes Georg Mohr matematikkonkurrence for de elever, som har valgt matematik på A-niveau og for de øvrige elever, som har interesse for matematik.

De dygtige elever, som har brug for ekstra udfordring, har også mulighed for at deltage i talentprogrammet ATU (Akademiet for talentfulde unge).