Matematik på Kruse

Kruses gymnasium tilbyder lektiecafé, som supplement til den almindelige undervisning. Alle elever, der har svært ved matematik, opfordres til at benytte vores lektiecafe i matematik, som holdes én gang om ugen og altid bemandes med faglærere.

Alle 1.g’ere screenes midt i grundforløbet, og faglæreren bruger resultaterne til at lægge niveauet for undervisningen i klassen.  Faglæreren vil på baggrund af resultaterne fra screeningerne kunne vejlede eleverne til at vælge en studieretning med matematik på B-niveau eller på A-niveau.

Der afholdes Georg Mohr matematikkonkurrence for de elever, som har valgt matematik på A-niveau og for de øvrige elever, som har interesse for matematik.

De dygtige elever, som har brug for ekstra udfordring, har også mulighed for at deltage i talentprogrammet ATU (Akademiet for talentfulde unge).

Hvis du har problemer med matematik og behov for vejledning til at finde det rette niveau, er Troels Kongsgaard Eriksen (TE) skolens matematikvejleder.

Træffes pr. mail: te@mks.dk eller mobil 21127109 (eller via Lectio)