Forældrenes rolle

Det er skolens forventning, at forældrene bidrager til at skabe en bæredygtig alkoholkultur blandt de unge. Derfor opfordrer vi forældrene til at være i dialog med de unge om brugen af alkohol. Det gælder både i forhold til sundhed, sikkerhed og de sociale aspekter, som er forbundet med indtagelse af alkohol.

Vi opfordrer specielt til at forældrene sikrer, at eleverne ikke drikker umådeholdent inden fest- og café arrangementer.  Desuden er det altid en god idé at sørge for, at de unge får noget at spise. Elever, som møder berusede op til en fest eller til et caféarrangement, vil blive afvist i døren, og det er naturligvis ærgerligt for den unge.

Hvis en elev alligevel bliver drikker for meget til en fest eller til et café-arrangement, vil forældrene blive kontaktet. Og i det tilfælde er det skolens forventning, at forældrene sikrer, at eleven bliver afhentet på skolen så hurtigt som muligt.