Lægeerklæring

Ved længerevarende fravær i et eller flere fag, dvs. fravær på mere end 2 uger, kan skolen bede om en lægeerklæring, som eleven selv afholder udgiften til. Bliver eleven syg og må udeblive fra en eksamen, skal eleven kontakte sin læge og bede om en lægeerklæring samme dag, som eksamen har fundet sted. Eleven afholder også her selv udgiften til lægeerklæring.