Rammer og sikkerhed

Rammer og sikkerhed er skolens opgave

Skolen sørger for at skabe trygge rammer om fester og caféarrangementer. Derfor vil der ved disse arrangementer altid være professionelle vagter tilstede samt lærere og en ledelsesrepræsentant. Vagterne sikrer, at festerne foregår i trygge rammer, og deres anvisninger skal altid følges. Skolens personale samarbejder med vagterne om at holde øje med de unge og deres velbefindende og kontakter forældrene, hvis en elev er utilpas og har drukket for meget.